Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Diskusia

pridané 10.12.2014 12:05:56, IP: 80.242.44.90

Voľby - odpoveď

Vážená obyvateľka mesta,

k Vášmu príspevku týkajúceho sa volieb uvádzam presné znenie § 19 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení. Tretí odsek odpovedá na Vašu otázku.

§ 19 Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

(1) Kandidát sa môže do 3 dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do tohto času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá ho kandidovala.

(2) Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno vziať späť. Toto vyhlásenie sa doručí v dvoch rovnopisoch predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečí bezodkladne jeho uverejnenie spôsobom v mieste obvyklým.

(3) Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidátov alebo ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o nich na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.“

V každej volebnej miestnosti bola táto informácia k dispozícii.

JUDr. Edita Brösztlová, prednostka MsÚ


 


Úvodná stránka