Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Diskusia

pridané 15.12.2014 15:06:01, IP: 80.242.44.90

Škôlky - odpoveď.

Podľa platných legislatívnych predpisov ďalej platí, že :
„V materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním čas prevádzky určuje riaditeľ po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom. Prevádzku možno aj obmedziť alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky materskej školy deti sústreďujú do niektorej z nich. Prevádzka materských škôl môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.“ (viď vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov)
Zároveň platí, že v prípade ohrozenia zdravia detí rieši prerušenie prevádzky školy príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ).

Práve na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch je v súčasnosti nariadené opatrenie podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podobe zákazu prevádzky Materskej školy, Lipová 1736/2, Topoľčany, a to v termíne od 12. decembra 2014 do 23. decembra 2014 (vrátane). Dôvodom uvedeného opatrenia je nárast počtu akútnych respiračných ochorení u detí, navštevujúcich predmetnú materskú školu, v 50. kalendárnom týždni 2014, pričom počet ochorení u detí dosiahol epidemické hodnoty.

Mgr. Tibor Môcik, odborný zamestnanec - Spoločný školský obecný úrad Topoľčany


 


Úvodná stránka