Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Diskusia

pridané 6.2.2015 08:55:05, IP: 80.242.44.90

Zápis do MŠ - odpoveď.

Do materskej školy je prijímané predovšetkým dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Práve deťom tejto vekovej kategórie je určená predškolská výchova a predprimárne vzdelávanie.
Z uvedeného dôvodu musia byť do materskej školy prednostne prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
Prijímanie dvojročných detí do materských škôl je skôr výnimkou ako pravidlom - podľa školského zákona platí, že „výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dvoch rokov veku“. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy iba vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Nezanedbateľnou podmienkou pre prijatie dvojročného dieťaťa do materskej školy sú kapacitné možnosti materskej školy.
O prijatí každého dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Ak riaditeľka materskej školy nemá vytvorené vhodné podmienky pre prijatie dvojročného dieťaťa, má kompetenciu rozhodnúť, že dieťa tejto vekovej kategórie nebude do materskej školy prijaté.
Zdôrazňujeme, že Mesto Topoľčany ponúka rodičom dvojročných detí možnosť umiestniť deti do mestských detských jaslí, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Materskej školy, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany. Táto možnosť sa týka aj tých detí, ktoré nebudú prijaté z vyššie uvedených dôvodov do materskej školy. Mestské detské jasle boli zriadené v r. 2005 ako súčasť sociálnej politiky nášho mesta. V mestských detských jasliach sú vytvorené všetky podmienky potrebné k opatere a výchovnej starostlivosti detí do troch rokov veku. Poslaním mestských detských jaslí je poskytovať zdravým deťom výchovnú starostlivosť a opateru. V príjemnej atmosfére stimulujúcej správny psychický a fyzický vývoj dieťaťa sa v najvyššej možnej miere poskytuje dieťaťu maximálny komfort. Rodičovi dieťaťa je poskytnutá za adekvátny poplatok kvalitná doplnková rodinná starostlivosť. Opateru detí a výchovnú činnosť zabezpečujú kvalifikované vychovávateľky.
Na záver uvádzame, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne od 2. marca 2015 do 13. marca 2015. Bližšie informácie poskytnú riaditeľky príslušných materských škôl.

PaedDr. Martina Mazáňová PhD. vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ Topoľčany


 


Úvodná stránka