Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Diskusia

pridané 16.6.2015 14:31:48, IP: 80.242.44.90

Perla JUHU - odpoveď.

Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ bufetu Perla Juhu k poslednému dňu trvania nájomného vzťahu, t.j. k 31. 12. 2014 neodstránil zariadenie bufetu z pozemkov vo vlastníctve mesta Topoľčany, podalo mesto dňa 21. 1. 2015 na tunajšom súde vlastnícku žalobu o odstránenie stavby z pozemkov mesta. Prvé pojednávanie sa uskutočnilo dňa 15. 5. 2015. Vo veci odstránenia dočasnej stavby zároveň koná stavebný úrad, ktorý v zmysle § 88 ods. 1 písm. d) stavebného zákona nariadil rozhodnutím č. 2015/Výst. 00642-K-002 zo dňa 31. 3. 2015 odstránenie dočasnej stavby „Bufet – Perla Juhu“. Voči uvedenému rozhodnutiu podal prevádzkovateľ bufetu v zákonnej lehote odvolanie. Vzhľadom na prebiehajúce konanie na stavebnom úrade bolo konanie na tunajšom súde odročené až do rozhodnutia Okresného úradu Nitra – odboru výstavby a bytovej politiky ako odvolacieho orgánu.
Nakoľko právny poriadok chráni tak vlastníka pozemku ako aj vlastníka stavby, nie je možné súčasný protiprávny stav napraviť následným protiprávnym konaním, ktoré vo Vašom príspevku uvádzate. Mesto Topoľčany musí postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Mgr. Zuzana Valášková - Právne oddelenie


 


Úvodná stránka