Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Diskusia

pridané 31.7.2018 09:18:07, IP: 80.242.44.90

V bytovom dome pravidlá určuje domový poriadok. Využite možnosť a požiadajte správcu, aby upozornil dotyčného držiteľa psa, že jeho konanie je v rozpore so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Niektoré domové poriadky zakazujú vlastníkom bytov chovať domáce zvieratá bez súhlasu ostatných vlastníkov. Ak takýto dodatok v poriadku nemáte, stojí za pokus navrhnúť ho na domovej schôdzi. Zamietnutie chovania psa by však malo byť podložené objektívnymi dôvodmi.
Ak pes obťažuje susedov nadmerným hlukom či iným spôsobom, je vlastník psa povinný zjednať nápravu, nakoľko v zmysle občianskeho zákonníka je každý sused povinný sa zdržať takého konania, ktoré obťažuje ostatných susedov. Ak by išlo o nájomcu, nie vlastníka, vec je treba riešiť priamo s vlastníkom, ktorý môže v zmluve s nájomcom dohodnúť, že nájomca nie je oprávnený chovať v byte zviera.
Chovom psov sa zaoberajú Všeobecné záväzné nariadenia mesta/obce, avšak tie sa týkajú verejného priestranstva. Pokiaľ štekot psa narúša pokojné bývanie vlastníkov bytov, treba pristúpiť k riešeniu podaním písomnej sťažnosti na mestský úrad, ktorý začne konanie voči držiteľovi psa, ale je potrebné, aby toto podanie išlo od viacerých vlastníkov, nie iba od Vás.
V prípade, že štekanie je nepretržité aj v nočných hodinách, treba zavolať Mestskú políciu a žiadať písomné potvrdenie o výjazde z dôvodu rušenia nočného pokoja. Toto potvrdenie sa potom prikladá aj k priestupkovému konaniu alebo k súdnej žalobe.
Ako posledná možnosť je súdne konanie, pričom žaloba môže smerovať voči povinnosti zdržať sa rušenia či obťažovania, ale aj priamo voči vlastníkovi, ktorý ak nerieši svojho nájomcu alebo svojho psa, môže v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ak ide o intenzívne zasahovanie do práv ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome, o byt prísť núteným predajom.

Ing. Zuzana Kopčeková, vedúca odboru výstavby a ŽP


 


Úvodná stránka