Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o Mestskej polícii v Topoľčanoch

Schválené: 29.4.2015

Vyhlásené: 30.4.2015

Účinnosť: 15.5.2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany

č. 7/2015 o Mestskej polícii v Topoľčanoch

 

      Mesto Topoľčany podľa § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 2 ods. 2 a § 22 ods. 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších novelizácií vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým určuje ďalšie výstrojné súčiastky rovnošaty príslušníkov Mestskej polície v Topoľčanoch (ďalej MsP).

 

Paragraf  1

Úvodné ustanovenia

 

      1/ MsP ako poriadkový útvar bola zriadená mestským zastupiteľstvom v Topoľčanoch.

      2/ Základné úlohy MsP, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov MsP vymedzuje Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

 

Paragraf  2

Rovnošata príslušníkov MsP

 

      1/ Rovnošatu príslušníka MsP tvoria výstrojné súčiastky uvedené v § 22 Zákona                č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

      2/ V zmysle § 22 ods. 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov rovnošatu príslušníka MsP ďalej tvoria pokrývky hlavy bez označenia čierno – bielymi štvorcami po celom obvode (sieťovaná so šiltom, plátenná so šiltom a pletená zimná), výcviková rovnošata (bunda, nohavice a taktická vesta), súprava do dažďa, pulóver, polokošeľa, tričko, nátelník, spodky, spona na viazanku, obuv prechodná, obuv zimná, čižmy gumové, rukavice, šál, ochranné rukavice (hygienické a pracovné), ponožky letné, ponožky zimné, výstražná vesta, puzdro na kaser, držiak na obušok, puzdro na putá, puzdro na kľúče   a puzdro na vysielačku.

     

Paragraf  3

Záverečné ustanovenia

 

      1/ Toto VZN č. 7/2015 o Mestskej polícii v Topoľčanoch bolo schválené na zasadnutí MsZ v Topoľčanoch dňa 29. apríla  2015 a nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

      2/ Od nadobudnutia účinnosti VZN č. 7/2015 sa ruší platnosť VZN č. 3/2014 o Štatúte mestskej polície v Topoľčanoch.

 

 

                                                                                                     Ing. Peter Baláž                                                                        

                                                                                                     primátor mesta 

 

 Úvodná stránka